GÖNÜLLÜ OL

Gönüllü Kimdir?
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır.
Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Gönüllülük bireye haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış ile toplumsal konumun gelişmesi, yeni çevre ve arkadaşlıklar ve yeni ilgi alanları bulma konularında katkı sağlar.

Bir STK için gönüllü
STK’nın gönüllülerden destek alması kurumun başarısının göstergesidir.
  • STK’nın gönüllülerle çalışması kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve çalışmalarının toplum tarafından görülmesini sağlar. Gönüllüler bir anlamda, STK’nın topluma nüfuz etmiş temsilcileri, STK ile toplum arasında birer iletişim aracıdırlar.
  • Gönüllüler, STK’nın hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, hizmet alan kişilerin, gönüllülerin özverili çalışmalarını görmesi STK’nın etkisini artırır.
  • STK’ların kısıtlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler, gönüllülerin desteğiyle olanaklı hâle gelir.
  • Gönüllülerin verdiği destek, STK’larda profesyonel olarak çalışan ekip açısından da teşvik edici bir unsurdur. Gönüllü koordinatörü, bu uygulamalarda kolaylaştırıcı ve uygulayıcıdır.
Yeşilay’da Gönüllülük
Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. Yeşilay misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, bağımlılıklardan uzak bir neslin yetişmesi hedeflenmektedir.Gönüllülerimiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz faaliyetler sivil toplum olgusunun gelişmesine ve insanların kaliteli vakit geçirirken topluma faydalı çalışmaların içinde bizzat yer almaları ve süreçlere dahil olmaları sağlamaktadır.

Gönüllü desteği ile organize edilen çalışmalar da toplumsal bilinç oluşturulmasına katkı sağlanırken aynı zamanda gönüllülerimizin de farkındalık düzeyleri artmakta ve bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadele başta olmak üzere birçok alanda kişisel gelişimleri de sağlanmaktadır.

Eğitim katmanlarında gönüllü çalışmaları “Yeşilay Kulüpleri” aracılığı ile yapılmaktadır

Gönüllü Başvuru Formu (CRM)
Gönüllü olmaya aday olanlar “Online Başvuru” sayfasından ya da bizzat şube merkezleri ve etkinlik noktalarına da “Gönüllü Başvuru Formunu” doldurarak bildirimlerini yapar.
Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz?
Yeşilay gönüllülerine, kendi bilgi, beceri, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik Gönüllüsü, Eğitmen Gönüllü, Destek Gönüllüsü olarak ve bulundukları komisyonlar içinde çalışma olanağı sağlar.

Etkinlik Komisyonu

Etkinlik Birimi tarafından organize edilen ve komisyonlar aracılığı ile üretilen saha faaliyetlerinde görev alabilirsiniz.

Eğitim Komisyonu
Formatör Gönüllüler: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitim programı kapsamında formatör eğitimi alarak yaş guruplarına göre uygun eğitimlerin verilmesine destek verirler.
Eğitmen Gönüllüler: Temel Gönüllü Eğitimleri ve Etkinlik Gönüllü Eğitimlerinin gönüllülere verilmesinde eğitmen olarak destek verir.

İletişim Komisyonu
Bu komisyonda gönüllü olarak, Yeşilay’ın etkinlik noktalarında, iletişim faaliyetleriyle ilgili konularda destek verebilirsiniz. (stand tanıtımları, yerel medya ile ilişkiler vb.).

Proje Komisyonu
Yeşilay’ın etkinlik noktalarında, diğer gönüllülük çeşitleri dışında kalan, proje ve organizasyon bazlı etkinliklerde destek verebilirsiniz.

Destek Komisyonu
Yeşilay’ın, eğitim faaliyetleri dışında kalan alanlarda destek verebilirsiniz.

Spor Komisyonu
Taraftar Gönüllüler: Spor müsabakalarına katılarak Yeşilay görünürlük çalışmalarına katkı sağlayabilirsiniz.
Sporcu Gönüllüler:Farklı spor dallarında spora ilgi duyan gönüllülerin katılımıyla spor aktiviteleri, tunuvalar düzenlenmesinde katkı sağlayabilirsiniz.

Kültür Sanat Komisyonu
Kültür Sanat faaliyetleri, kurslar ve sergilerde görev alabilirsiniz.